BESKRIVNING: UTERUM 15KVM BELLEVUE MALMÖ

Kunderna i villan på Bellevue önskade sig ett glashus för att kunna njuta av sin nyanlagda rosenträdgård framför allt på våren och hösten. Dom ville ha en struktur som var lite tuff och stram exteriört men varm och inbjudande interiört och självklart passa till deras tegel-villa från 40-talet.

 

Glashuset är uppbyggt av en stomme i linoljemålad limträ och specialsågade poster i såpad furu som vilar på en grund och låg mur av platsgjuten betong. Posterna är lite avfasade in mot rummet för att ge ett resligt och elegant intryck. Mellan dessa har vi spänt isolerglas som hålls fast av varmgalvade plattjärn i stål. Även vattenavrinningen, fönsterbleck och inplåtningen mot huset är galvad galvad stål.

 

Strävan är att materialen ska vara så naturliga som möjligt och med åren få en lite ruffig patinering så att glashuset ska kännas som en del av utemiljön och trädgården snarare än innemiljön. Under pandemin har ägarna haft varje telefonmöte ute i glashuset och säger att det har varit ett stort stöd att kunna vara nära rosor och natur och en stor dos ljus.

PROJEKTFAKTA:

Upphöjd betonggrund och golv av glättad betong
Limträstomme målad med Ottossons Silvergrå
Yttre väggdel av platsgjuten betong/Inre väggdel murad o putsad leca
Kasetter med isolerglas och karmprofil galvad plattstål
Fasade fönsterposter linsåpad furu Holmströms Snickeri
Fönsterbänk lågerhuggen gråbrun kalksten Borgholms Stenhuggeri
Hängränna av galvad u-profil
Solskydd av Sydsegel AB, Limhamn
Fönsterbleck och övrig inplåtning galvaniserad stålplåt
Dörr och fönster specialkulör trä/aluminium från Velfac