Tillbyggnaden i antracitgrå aluminiumplåt med takterassen och Skrylleskogen i bakgrunden

Sektionsritning genom tillbyggnadens takterass

EN GRÅ SFINX vid SKRYLLESKOGEN

Det grå plåthuset är en tillbyggnad med takterass på 74 kvm med sovloft, badrum, hobbyrum, lekrum och ett rum med en liten bar och höga väggar med plats för familjens konstsamling. Dessutom kommer man via sovloftet ut till en 30 kvadratmeter stor takterass inbäddad i björk och bok med utsikt över Skrylleskogen. Den udda formen kommer av en kombination av kundens önskemål och detaljplanens krav. Tillåtna byggnadshöjd är 3.5 meter och den möjliga byggarean begränsad så både tillåten yta och höjd fick utnyttjas till max för att få in alla önskade funktioner i kombination med en vacker och sammanhållen volym.

Tillbyggnaden är murad med isolerblock med trätakstolar i trä. För att takstolarna inte ska trycka ut väggarna med sin tyngd löper det en ram av stål runt hela huskroppen. Alla exteriöra ytor på både fasad och tak är klädda med antracitgrå aluminiumplåt, allt för att få en sammanhållen och proportionerlig volym. Tillbyggnaden ska ju också förhålla sig till det befintliga huset som är en ljusblå enplansvilla från -91 med väldigt kraftig takfot. Betongpannorna på taket förstärker ursprungshusets övertunga profil så det föll sig naturligt att lägga till nånting med en mer stram, skulptural form.

PROJEKTFAKTA:

Tillbyggnad på 74 kvm med sovloft, badrum, hobbyrum, lekrum och drink- & konstrum.
30 kvm takterass med utsikt över Skrylleskogen
Fasad och tak inklätt med antracitgrå aluminiumplåt från Prefa.
Golv glättad betong samt laserad bokparkett
Fönster och skjutpartiet i aluminium från Velfac
2 st. takfönster från Velux
1 st. platstillverkad takfönsterkupol
Trappa och räcke i varmgalvat, smitt stål
Innertak och innerväggar vitmålade gipsskivor

Tillbyggnadens bottenplan med gym och lekrum, hobbyrum, konst- och drinkrum, badrum och en walk-in-closet. Och så en trappa upp till sovloftet och takterassen.

Sovloftet med plats för klädhurtsar längs med snedtaket och en vinklad glasdörr ut till takterassen. Taklanterninen ner till lekrummet är gjord nästan helt platt så den ska kunna användas både att sitta på och som avställningsyta.

TILLBYGGNADEN SOM BULLERSKÄRM

Fastigheten gränsar till Lundavägen med tung trafik och mycket buller och på grund av det hade trädgårdens baksida alltid varit svår att använda. Därför blev baksidan en lämplig placering av tillbyggnaden.

DET GRÅ PLÅTHUSET – TILLBYGGNAD MED TAKTERASS: BYGGPROCESSEN

Vill du också ha ett unikt och personligt boende?

 – Ett boende som är smart, genomtänkt och anpassat till familjens behov.
 – Ett boende som tar hänsyn till naturen och kramar ur maximalt av platsens kvalitéer.
 – Ett boende som är unikt, som håller i längden och bara blir vackrare med åren.
KONTAKTA OSS FÖR ETT MÖTE OCH BERÄTTA OM DINA BODRÖMMAR
ANNE&theARCHITECTs | Arkitekt i Skåne