MODERN SKÅNEGÅRD SÖDER OM LANDSVÄGEN

Söder om landsvägen ritar vi en moderniserad form av en traditionell Skånegård  efter gammal och beprövad tradition men med viss uppdatering. Skånegårdens klassiska struktur används för att skapa en innergård i lä från vind och trafik. Enkla, lokala och naturliga material och traditionell skånsk murkonstruktion med takstolar och gavlar i trä.

Kalkputs – men på moderna och välisolerade isolerblock.
Tak belagt med skivtäckt zinkplåt – men med infällda solceller.
Listtäckt takpapp – men på både vägg och tak utan ränna med luftning bara i nocken.

”… ett spännande förslag med ett fint gestaltat nytänk av den klassiska skånelängan.”

Trelleborgs Stadsarkitekt Lena Åkerman Borglund

LANDSKAPET

Söder om landsvägen

Fröjdenborg är en söt, liten by söder om Landsvägen, dvs söder om väg 101. Den ligger mitt i det Sydskånska jordbrukslandskapet med en relativt intakt byastruktur. Landskapet är flackt med fina, långsträckta sluttningar och hamlade pilträd.

Landskapet lite grann från ovan.

Skånegården

en levande tradition

Den klassiska, skånska gårdsstrukturen har varit den stora förebilden, både för placering av längorna men också för val av material, konstruktion, proportioner och placering av dörrar, portar och grindar. Boningshuset ligger traditionsenligt i en öst-västlig riktning och överlappar ekonomilängan i hörnet för att bryta av vinden.

Tillsammans med ekonomilänga och växthus/förråd skapas en  3-längad gård med plats för ett vårdträd, kullersten, betongplattor och grus.

Just en sån här struktur har man använt i hundratals år för att skydda sig mot vinden och skapa behagliga innergårdar.

Kontakten mellan gården och vägen skapas av en klassisk portal mellan garage och snickeri och en av de äldre, hamlade pilträden ligger direkt i siktlinjen när porten öppnas.

En gård för liv och lä

Bostadshuset och ekonomilängan bildar en 95-gradig vinkel mot varandra för att bättre ta upp utsikten men också för att öppna upp gården mot trädgården.

Förutom de helt vanliga funktionerna vill kunden gärna ha ett speciellt rum för filmvisning. Det finns stränga regler för de optimala proportionerna för ljudåtergivning och avstånd till skärm. Dessutom sparsamt med fönster.

Längs med söderfasaden monteras en pergola i massivt trä och ett utekök med vask och grill. På grund av landskapets naturliga sluttning ligger gårdsplan ett par tre trappsteg högre upp än trädgården.

Fasaden mot Åbyvägen är sluten, förutom det stora fönsterpartiet i gymmet på vindsplan.

Det är ju vägen dit som är mödan värt. Häng med oss i vardagens utmaningar och skriv upp dig på nyhetsbrevet som kommer en gång i månaden.Anne & the Architects | Arkitekt i Skåne