VÅRA VILLKOR

Projektstruktur:

Vi utför våra uppdrag i tre tydliga steg:

1. Ideförslag

2. Bygglovshandlingar

3. Bygghandlingar

Om byggnadsarbete utförs innan 3. Bygghandlingar är utfört är vi inte juridiskt ansvariga och kan inte kontaktas under byggtiden.

Kostnader och betalningsvillkor:

Vi skriver en offert inför varje steg och påbörjar inte arbetet förrän vår offert är godkänd. Fakturering sker efter varje avslutat steg eller månadsvis. Fakturor har en förfallotid på 10 dagar.

Försäkring:

Anne&theArchitects är försäkrad via Allard Hvengaard AB. Försäkringen gäller endast om byggare har använt handlingar märkta BYGGHANDLING.

Ägande och verksamhet:

Anne&theArchitects är sedan vintern -21 uppköpt av Allard Hvengaard AB. Verksamhetsledare är arkitekt SAR/MSA Anne Marie Hoel.

ANNE&theARCHITECTs | Arkitekt i Skåne