Renovering av hästgård vid Häckeberga Naturreservat

RENOVERING av HÄSTGÅRD vid Häckeberga Naturreservat. Ny uppglasad gavel klädd med tjärlaserad lockpanel och solskyddsraster i tjärade, korslagda lärkribbor.

SVÅRT ATT SKAPA – LÄTT ATT FÖRSTÖRA

Ett vackert hus är vackert för att alla proportionerna stämmer: funktion och konstruktion är väl avvägt i förhållande till varann. Ändra proportionerna och det huset kan bli hur fult som helst. Denna hästgården vid Häckeberga Naturreservat är ett bra exempel.

Den stiliga, helmurade mangårdsbyggnaden byggdes i början på 30-talet med vitkalkade väggar och ljusgrått eternittak. Takstolarnas vackert snidare avslut syntes under plattorna och målades i rödockra linoljefärg liksom även fönstren. Men i slutet av 70-talet ville man modernisera.

Huset kläddes helt in i ett gult fasadtegel och alla gamla linoljemålade flaggfönster kastades ut för att ersättas av bruna tre-glasfönster. Det släta, ljusgrå eternittaket ersattes av ett svart, glaserat tegel med en enorm takfot som sänkte sitt mörker över det stympade huset.

Några ogenomtänkta renoveringsdrag och den stiliga mangårdsbyggnaden bytte skepnad till att se ut som en förväxt, klumpig, mörk och konstig 70-talsvilla. Som om det inte räckte så ändrade man även planlösningen så den blev en bedrövlig och otymplig historia.

När den nya planlösningen gjordes hade man inte beaktat de olika väderstreckens påverkan både på inomhusklimat och sätt att komma ut i trädgården. Det som till slut skapades var ett stort men ändå svåranvänt hus. Här krävdes verkligen en hel del tankemöda innan en ny planlösning kunde arbetas fram där man både återskapade den vackra gårdens gamla charm och skönhet men också ger huset nya kvalitéer som vi gärna vill ha idag: mycket ljus, halvöppen planlösning, utsikt mot Häckeberga.

Gården har en boarea på drygt 235 kvadratmeter med plats för kontor och sovrum på bottenplan förutom inre och yttre hall, stort badrum, allrum, kök, trapphall och stort skafferi.

På vindsplan ligger det ytterligare tre sovrum varav ett är ett master bedroom med badkar och stora gavelfönster med hänförande utsikt mot Häckeberga Naturvårdsområde.

RENOVERING av HÄSTGÅRD vid Häckeberga Naturreservat. Planlösning bottenplan.

Planlösning bottenplan och vindsplan renovering av hästgård vid Häckeberga Naturreservat
Vill du också ha ett unikt och personligt boende?

 – Ett boende som är smart, genomtänkt och anpassat till familjens behov.
 – Ett boende som tar hänsyn till naturen och kramar ur maximalt av platsens kvalitéer.
 – Ett boende som är unikt, välgjort, håller i längden och bara blir vackrare med åren.
KONTAKTA OSS FÖR ETT MÖTE OCH BERÄTTA OM DINA BODRÖMMAR
Anne & the Architects | Arkitekt i Skåne