TILLBYGGNAD till STINSBOSTAD

Den gamla stinsbostaden på Söderslätt i Skåne är otroligt fin och byggd i en form av nationalromantik, väldigt sällsynt på den Skånska landsbygden.

Kunderna vill flytta köket till en central del av bostaden och en tillbyggnad med ny entré och en generös matplats i anknytning till det nya köket.

Placeringen av tillbyggnaden och den önskade bredden, gjorde taket svårlöst. Lösningen blev att vända på nocken och skapa en gavel för den nya entrén och en gavel för matplatsen.

På så sätt kunde det ursprungliga husets höga proportioner behållas och tillbyggnaden göra ett tillägg som hedrar det gamla huset.

MATERIALVAL

Det är inte så mycket väggyta på tillbyggnaden eftersom den är inkilad mellan de befintliga stenkropparna – och det mesta av väggen är uppglasat med fönster.

Men den väggyta som ändå finns är tänkt att täckas med zinkplåt. Samma typ av zinkplåt används även till taket, vattenavrinningen och övrig inplåtning.

Entredörren ramas in med mosaik av grön marmor och fönsterkarmarna är täckta med natureloxerad aluminium.

För att kunna bygga till den gamla stinsbostaden

krävs en väl genomtänkt takkonstruktion.

Planlösning med ny tillbyggnad, nytt kök och

strategiskt placerade nya öppningar.

Vill du också ha ett unikt och personligt boende?

 – Ett boende som är smart, genomtänkt och anpassat till familjens behov.
 – Ett boende som tar hänsyn till naturen och kramar ur maximalt av platsens kvalitéer.
 – Ett boende som är unikt, som håller i längden och bara blir vackrare med åren.
KONTAKTA OSS FÖR ETT MÖTE OCH BERÄTTA OM DINA BODRÖMMAR
Anne & the Architects | Arkitekt i Skåne