RENOVERING av FISKELÄNGA med gamla bjälkar och nytt plankgolv av gran

Renovering av en gammal fiskelänga där fundamentet till en ny trappa har murats upp runt en kaminkasett. Därpå har en galvad smidestrappa monterats

RENOVERING av FISKELÄNGA

Alldeles i kanten av naturreservatet Eskilstorps Ängar ligger den en gammal fisklänga från mitten av 1800-talet.  Utsikten är fantastisk över den vidsträckta horisonten med slätten, havet och bron i fjärran.

Det gamla huset har använts som förråd länge men nu ska det renoveras för att bli bostad. Väggarna består till större delen av gammalt lertegel i original så renovering och tilläggsisolering måste ske försiktigt.

Svårigheten med att renovera gamla hus är att både få in moderna kvalitéer som isolering, utsikt, ljus och en modern planlösning samtidigt som man bibehåller det gamla husets charm, patina och kvalité. Det är inte ovanligt att se antingen det ena eller det andra, för det är verkligen en svår balansgång.

När huset byggdes för ca 170 år sedan placerades gaveln mot havet för att skona det från vindarna så mycket som möjligt. Nu är det gaveln som har nyckeln till den fantastiska utsikten. Hur gör man ett stort gavelparti en en gavel utan att det ser konstigt och oproportionerligt ut? Vi gjorde många skisser innan vi var överens om hur partiet skulle se ut och det tillverkades sedan av Holmströms Snickerier i klassisk stil.

RENOVERING av FISKELÄNGA med nya fönster i gaveln och utsikt över havet

RENOVERING av FISKELÄNGA med gamla bjälkar, nya takfönster och ny smidestrappa

Sektion genom den gamla fiskelängan som visar skorsten med ny kamin och trappa

Sektion genom den gamla fiskelängan som visar kök, badrum och loft med utsikt över havet.

PROJEKTFAKTA: RENOVERING AV FISKELÄNGA VID ESKILS ÄNGAR

Mullbänken grävs bort och ersätts av betongplatta.
Innergolv av glättad betong
Innertak av sågad, vitmålad råspont
Lagning av gamla murar med putsad leca
Kamin och murad trappa av putsad leca
Trappans övre del smide av galvad stål
Golv vind o loft: granplank från Baseco
Vikfönster från Amanda Vinduer
Gavelfönster från Holmströms Snickerier
Övriga fönster och dörrar från Traryd
Kök från Ikea

Ny trappa med nedre del i putsad leca, trappsteg av betong och övre del av galvat stål

Räcket till trappans övre del. Galvaniserat stål

Ny trappa med nedre del i putsad leca och inbyggd kamin och övre del av galvat stål

Allrummet och trappan med inbyggd kamin

Den nya trappans räcke monteras

Renovering av gammal fiskelänga med nytt gavelfönster och utsikt över naturreservat och Öresund.

Vi tog fram och behöll det som gick att behålla som exempelvis de gamla bjälkarna som här har skrapats rena och frilagts i rummet.

Men det krävdes att nya delar lades till och där använde vi rustika, enkla material som passar en gammal ekonomi-byggnad som äldre hus ofta är.

Plywood, råspont, galvaniserat stål och betonggolv lyfter fram husets själ.

Bygg: Allard Hvengaard Konsult AB

Konstruktion: Kontek AB

Anne & the Architects | Arkitekt i Skåne