AKTUELLT

Tillbyggnad i kopparplåt och cederträ fullspäckad med många funktioner som dessutom ska gå runt hörn på ett sadeltakshus. För att tillbyggnaden inte skulle bli en oproportionerlig klump formades taket som ett dragspel....

Bygglov är beviljat för en tillbyggnad till en villa i Staffanstorp. Formmässigt är förslaget enkelt och ekonomiskt inte minst med tanke på den väldigt lilla tomten. Varje kvadratcentimeter måste utnyttjas på bästa sätt. Det som gör att tillbyggnaden lyfter sig över mängden är dess vita, korrugerade stålfasad. Kunderna är förvånade över nånting som dom alltid har trott varit fult faktiskt är väldigt...

Om tillbyggnaden är liten gäller det att göra det mesta av rummet och kontakten med trädgården och naturen. I denna lilla tillbyggnad till en villa i Helsingborg är väggen mot grannen helt sluten medan fasaden mot trädgården är uppglasad med en stor vikdörr i väster som vätter ut mot pergola, bänkar och murar i tegel och altan i trä och betong....

Anne & the Architects AB | Arkitekt i Skåne