AKTUELLT

Söder om landsvägen ritar vi en modern 3-längad Skånegård. Skånegårdens klassiska struktur används för att skapa en innergård i lä från vind och trafik. Enkla, lokala och naturliga material och traditionell skånsk murkonstruktion med takstolar och gavlar i trä: kalkputs - men på moderna och välisolerade isolerblock. Tak av galvaniserad sinusplåt - men med infällda solceller. Listtäckt takpapp - men på både vägg och tak. ...

Mitt i äppelodling och bikupor, på Hallandsåsens södra sluttning, planeras det för en restaurang med permakulturens filosofi som utgångspunkt: en gourmet-upplevelse på naturens villkor och med naturens behov i centrum....

Tillbyggnad i kopparplåt och cederträ fullspäckad med många funktioner som dessutom ska gå runt hörn på ett sadeltakshus. För att tillbyggnaden inte skulle bli en oproportionerlig klump formades taket som ett dragspel....

Anne & the Architects AB | Arkitekt i Skåne