GAMMALT MÖTER NYTT – ARKITEKTEN TYCKER TILL OM TILLBYGGNADER

BEHÖVER DU MERA – OCH NYTT SPACE?

Är du en av de som börjat tycka att huset plötsligt känns trångt nu när man ska få plats med både kontor och studieplatser? Många vill ha ett större boende och just nu rusar bostadspriserna. Men det är dyrt och osäkert att flytta och många detaljer med jobb, skola och kompisar som ska funka. Kanske är det en god idé att bygga till istället för att flytta?

Det första man ska göra är att dels prata med kommunen om vilka möjligheter man har att bygga till och så gärna ett samtal till mäklaren om vad det uppskattade kvadratmeterpriset är i ditt område. Då kan man göra en rimlig planering över sin ekonomi och framtida kostnader och hur mycket det kan vara värt att investera i en framtida tillbyggnad. Men om man då kommer fram till att det nog är en god idé att bygga till: hur ska man då tänka? Här är lite funderingar som jag gärna vill dela med mig. Bilden på Domkyrkoforum av arkitekt Carmen Izquierdo är lånad av Arkitekturfotograf Åke E:son Lindman.

NY HUSKROPP = NYA MÖJLIGHETER

En bra tips när du bygger till är att tänka att nu har du möjlighet att få nånting nytt, nånting som du inte har idag – och det är inte bara kvadratmeter jag menar. Har du lågt i tak i gamla huset har du nu möjlighet att kunna bygga en tillbyggnad med högt i tak. Har du målat med vit plastfärg på gipsskiva överallt i gamla huset har du nu möjlighet att få ett rum med förkolnad träpanel – ja, ni förstår poängen. Det måste inte vara helt hysteriska kontraster men grundtanken är att du nu kan föra in nya kvalitéer. Börja därför med att analysera vad ditt befintliga hus faktiskt har för kvalitéer – och fundera över vad du saknar.

Några exempel är att vanligtvis är äldre hus lite mörka, lite stängda mot trädgården, köket ligger i ett eget rum i änden av huset, allt ljus kommer från samma nivå eller samma håll, golvnivån har inga variationer, rummen är fyrkantiga. En tillbyggnad kan tillföra nya kvalitéer genom att man exempelvis sänker golvnivån, höjer innertaket, jobbar med olika typer av takfönster, entresol- eller halvvåningar, ovanliga rumssammanhang och så vidare. Helt enkelt rum som är formade helt annorlunda än de gamla, med nya kvalitéer och kanske även nya funktioner.

LÅT DINA UNIKA OMSTÄNDIGHETER VARA DIN DESIGNER

På varje plats finns det helt unika förutsättningar, antingen det är ditt befintliga hus, din tomt eller detaljplanens regler på just din fastighet. Kanske går det en liten kulle över tomten som istället för att grävas bort kanske kan utnyttjas på ett fint sätt. Kanske gör detaljplanen att du bara får bygga upp till en viss höjd men ett finurligt loft kan tillgodose era behov istället för ett vanligt sovrum. Kanske ska din tillbyggnad vara inspirerad av skogen runt tomten snarare än ditt gamla hus?

Många spränger och plattar till naturen innan man bygger – och så ser de flesta husen likadana ut oavsett om det byggs i Ystad eller Haparanda. Istället för att radera bort din tomts, ditt hus och din personlighets unika egenskaper: förstärk dom. Våga vara annorlunda, våga vara unik, hylla egensinnigheten!!!

IFRÅGASÄTT DINA FÖRDOMAR

Våga utmana dina idéer om hur ett hus måste se ut. Ju mer du kan släppa idén om att hus måste se ut på ett visst, förutbestämt sätt, desto större chans har du att din tillbyggnad blir bra – ja till och med helt otroligt bra. Även en liten, väl genomtänkt och genomritad tillbyggnad kan lyfta ditt hus från ordinärt till fantastiskt!

Ett fantastiskt hus höjer livskvalitén, det är jag övertygad om, men som en trevlig bieffekt så höjer det också värdet på ditt hus.  Måste alla rum i hela Sverige se ut som skokartonger och måste alla rummen vara fyrkantiga? Visst, man måste uppfylla byggnormerna men sedan? Får man lov att ha en lite ovanlig form eller ovanliga materialval? Var går gränserna?

VÅGA VARA AVVIKANDE

Jag tycker inte att en tillbyggnad ska ”passa in” i den meningen att man försöker bygga likadant som ursprungshuset och försöker få det att se ut som det byggdes samtidigt. Dels av anledningen att ju äldre ursprungshuset är desto svårare är det att bygga likadant beroende på att våra byggmetoder ändras över tid. Ju längre tid som gått desto större skillnad.

Men också för att det ofta gör den slutgiltiga volymen oproportionerlig. Det är ju också lite tråkigt och fantasilöst. När man bygger nytt vill man få så mycket ut av sin investering som möjligt. Bygger man då likadant som man har haft så får man ju inte några nya kvalitéer utan bara mer av de gamla.

SAMTIDEN KAN BARA VARA SAMTIDA

Enligt min mening ska en tillbyggnad vara så modern som möjligt både vad gäller byggteknik, uppvärmning och material. Det betyder inte att man inte ska anpassa sig till platsens förutsättningar – och det befintliga huset är en stor del av de förutsättningarna. Försök att tänka på vad vi och vår tid kan bidra med.

Vad kan vi med vår teknik och vårt kunnande idag som man inte kunde för 70 eller 120 år sedan? Det är ett faktum att tiderna förändras och olika kulturer är bättre eller sämre på olika saker i olika tider. Jag tror på att försöka bidra till sin tid genom att göra sitt bästa att vara konstruktiv, se möjligheter och våga vara först med en idé. Bli en trendsättare, helt enkelt!

GAMLA MATERIAL I NY SKEPNAD

Låt tillbyggnaden vara sin egen: en egen volym som tillför något nytt – och då ska det ju synas också. På de flesta hus så använder man flera olika fasadmaterial. Exempelvis måste man ju använda plåt för att göra skarvar och övergångar på ett hus med träfasad. Dessutom målar man ofta fönstren i en avvikande kulör, och kanske ytterligare en kulör på foder, vindskiva och knutens inklädnad. Så det händer ofta ganska mycket på husfasader.

Men eftersom tillbyggnaden ska underordna sig platsen istället för tvärtom så ska den ju underordna sig även det gamla huset. Och en sak som i princip alla hus har på sina fasader, i kanter, skarvar eller runt skorstenar är plåt. Och plåt är en mycket mer intressant material än vad man kan tro. Det är mångsidigt, ekonomiskt, estetiskt och intressant. Det är svensktillverkat, klimatmässigt relativt vettigt och det går att forma nästan hur som helst. Jag gillar speciellt plåt av lite ädlare metaller, koppar såklart men även zink, rå aluminium och galvaniserad (ej plastbelagd) stål är trevliga material med rimligt lite naturpåverkan, lång hållbarhet och mycket lite underhåll.

Det är dessutom ett material som lätt gifter sig estetiskt med både puts, tegel från olika tidsepoker, träpanel målade med olika typer av färger. Därför är det ett mycket bra ytskiktsmaterial att jobba med när man bygger till. Och varför bara lägga plåt på taket? Det blir ursnyggt att sätta plåt på hela tillbyggnaden. Då kan man få effekten av att den både träder tillbaka så ursprungshusets proportioner blir så lite störda som möjligt, men också tecknar sin egen form tydligare. Det blir en skulptural effekt som är väldigt spännande.

NYA TANKAR I NY SKEPNAD

Men det är bara ett exempel på hur man kan tänka bara en liten, liten smula utanför boxen och då genast få många nya idéer. Vi är ofta väldigt konservativa vad gäller hus, hur hus får se ut och hur rummen för utformas. Ur en aspekt är det bra: det är dyra investeringar som man absolut inte har råd att experimentera allt för mycket med. Tänk om jag bygger nåt helt galet som ingen annan vill ha?

Men risken är att vi totalt stagnerar och inte vågar prova nya lösningar trots att tekniken gör det möjligt. Bilar, telefoner, kaffemaskiner, sportutrustning och skor utvecklas och förändras med tiden. Jag tror att om vi ska klara av klimatmålen så måste hus också utvecklas och då måste vi våga utmana våra konservativa idéer. Börja med din egen tillbyggnad! Visst blir man sugen att börja skapa?

ROLIGA LÄNKAR

Du kan såklart kolla in mina projekt här på hemsidan men varför inte hämta inspiration från omvärlden? Kolla in min Pinterestsida och roliga tillbyggnadsprojekt jag har samlat på anslagstavlan Tuffa Tillbyggnader.

Flera roliga, tankeväckande och inspirerande tillbyggnader kan du se i Dezeens sammanställning av Residential extensions.

OM ARKITEKTEN SOM TYCKER TILL

Jag heter Anne Marie Hoel och driver arkitektbyrån Anne & the Architects. Detta är min lilla arkitektur-blogg där jag skriver om fenomen i ämnet som jag tror kan vara intressanta för fler än mig själv.

Är du en av dom, har frågor om arkitektur eller behöver hjälp av en arkitekt? Mejla till mig, följ mig på Instagram eller kontakta mig på Linkedin.Anne & the Architects AB | Arkitekt i Skåne