VISITOR CENTER MALMÖ AIRPORT

Projektfakta: Visitor Center Malmö Airport

Swedavia önskade en slags multifunktionell monter som inte bara som arbetsplats för personalen i informationsdisken utan som också kunde fungera som utställningsyta för tillfälliga events eller reklamjippon för Skånska företag.

Flygplansnosens aerodynamiska utforming har varit inspiration för utformningen. Färgsättningen hålls dämpade jordtoner eftersom den omgivande miljön är väldigt gräll.

Det huvudsakliga materialet är en olivgrönbrun Corian med guldstänk från Dupont. För att dämpa ljudet så mycket som möjligt i denna stökiga miljö kläddes att ytor som inte belades med Corian med gummimattta från Trelleborg.

Snickerier och corianskivor tillverkades av  Galleri Form AB i SjöboAnne & the Architects AB | Arkitekt i Skåne