Glashuset i stål betong på Bellevue med poster av furu, Platsgjuten betongvägg och fönsterbänkar av kalksten.

UTERUM i STÅL o BETONG på BELLEVUE

Kunderna önskade sig ett uterum som var stramt i stål och betong när man såg det utifrån men som var varmt och inbjudande, gärna i trä, när man var inne i glashuset. Lösningen blev att  montera en trästomme i såpad furu på den platsgjutna betongmuren och isolerglas fastspända av galvaniserade stålprofiler på utsidan.

Projektfakta: Uterum på 15 kvm i Bellevue, Malmö

Upphöjd betonggrund och golv av glättad betong
Limträstomme målad med Ottossons Silvergrå
Yttre väggdel av platsgjuten betong/Inre väggdel murad o putsad leca
Kasetter med isolerglas och karmprofil galvad plattstål
Fönsterposter linsåpad furu och fönsterbänk lågerhuggen gråbrun kalksten
Hängränna galvad u-profil samt fönsterbleck och övrig inplåtning galvad stålplåt
Dörr och fönster specialkulör trä/aluminium från Velfac