TILLBYGGNAD av SOMMARSTUGA

Egentligen är det inte längre en sommarstuga men den byggdes som en sådan på 50-talet av kundens pappa men används numera som permanent bostad åt kunden. Från början stod det bara ett litet hus mitt på skogstomten i mellersta Skåne men med tiden har sommarstugan byggts ut och en del småstugor har byggts runt om huset. Nu står det inte mindre än 5 byggnader på tomten och alla är gråmålade träbyggnader med röda tegeltak. När min kollega Mikael och jag fick förfrågan om att rita en tillbyggnad till sommarhuset var det första som slog oss när vi kom det otroligt fina entrétaket. Det var original, byggt av pappan på 50-talet och gav det annars ganska anonyma och lite tråkiga huset en personlig touch. För oss blev detta en intressant utgångspunkt för en tillbyggnad. En annan sak vi noterade var att trots att huset har denna fina entré får man en känsla av baksida och den känslan följde med runt om hela huset. Så ett par saker tog vi med oss tillbaka till ritbordet: öppna upp huset mot tomten helst på flera sidor, bryta av formmässigt mot de 5 gråa lådorna samt fånga in något i entrétakets fina form.Tillbyggnad av sommarstuga På bilden ovan ser du entrén med sitt fina tak och den knallblå dörren, baksidans uteplats vid köket samt en bild tagen från infarten till fastigheten. Nedan ser du två närbilden på entrétaket och hur plåten är fäst i skivor om lott om varandra med en vitmålad insida. Bilden längst till höger är tagen från vägen på väg mot infarten. Här visar vi det hörn av sommarhuset som vi förslår man placerar tillbyggnaden vid.Tillbyggnad av sommarstuga

Här nedan kan du se en planlösning på vårt förslag. Väggarna på det befintliga huset är ljusgrå och vårt tillbyggnadsförslag är mörkgrå. Vi föreslår att man bygger till en huskropp på den mörkaste och mesta baksidan av tomten, en helt outnyttjad del av tomten och ändå den del som möter besökaren först. Tillbyggnaden smiter rnt hörnet och skapar tillsammans med huvudbyggnaden en utmärkt uteplats som vätter mot söder. I den lilla tillbyggnaden finns plats för sovrum, badrum, arbetsplats samt ett bibliotek (kunderna läser mycket) och en ljus fin plats för läsning/meditation. i har också, på kundens begöran, föreslagit förändringar i husets planlösning där köket blir ett väldigt avlångt rum men som öppnas upp mot en ny uteplats.

Tillbyggnad av sommarstuga
Nedan visar jag en sektion skuren genom huset och den tänkta tillbyggnaden.Tillbyggnad av sommarstuga

Och nedan en 3d-modell i perspektiv taget från ingången till tomten. Vi har tagit fasta på entrétaket (längst till höger i bilden) och skapat en tillbyggnad som helt tar upp denna formen. Det betyder att det nu blir två entréer samt en indragen plats med bred trappa och veranda under tak på entrésidan, ett grepp som skulle skapa en mycket mer välkomnande känsla och nya användbara platser på tomten.

Tillbyggnad av sommarstuga

Här ses ett fågelperspektiv på det nya kökets fönster. Vi tänkte oss att den nya tillbyggnaden skulle kunna kläs i plåt liksom entrétaket och att fönstren skulle utformas på ett lite ovanligt sätt med en tjock karm som tar upp skillnaden i djupled (se sektionen) Mot den gråa plåten och alla de grå träbyggnaderna tänkte vi att en kalkgul kulör skulle passa väldigt bra. Vi förslog för kunden att även det nya stora köksfönstret skulle formges på liknande sätt.Tillbyggnad av sommarstuga

Inne i tillbyggnaden tänkte vi att, som konstrast till ytterfasadens plåt, de svängda väggarna skulle kläs med råspånt och att de raka väggarna skulle täckas med plywood. Här syns de gula fönstren från insidan och hur den svängda väggen möter golvet i en mjuk kurvatur.

Tillbyggnad av sommarstuga

På bilden nedan kan du se ett perspektiv taget från baksidan av tillbyggnaden där du ser det stora sovrumsfönstret som skulle ge kunden en härlig utsikt över skogen samt kan du ana den tänkta uteplatsen och rummet bakom. Du ser också hur de gula fönstren tar upp lutningen i fasaden och skapar ett fint spel mellan den gråa sluttande ytan och de gula lekfulla öppningarna.

Tillbyggnad av sommarstuga

Här är ytterligare ett perspektiv taget från baksidan, men nu har vi gått närmre med kameran och kikar in i huset. Du ser sovrummet till höger och skymtar ingången till badrummet där borta längst till höger i rummet. Du ser också längs med den del vi kallar biblioteket med kala väggar som vi tänker oss ska fyllas med väggfasta hyllor för kundens alla böcker. Det frigör det befintliga vardagsrummet som är ett väldigt vackert rum men belamrat med lite hemlösa böcker. Längst bort i bilden ser du det nya entréfönstret och skymtar en av stugorna längst bort.

Tillbyggnad av sommarstuga

Detta perspektivet är taget inifrån arbetsrummet och tänkt att visa den utsikt som man får från sin arbetsplats här. Det är en tacksam plats så till vida att det är fin sydsvensk skog runt om hela huset men i dagsläget finns det ingen riktig utsikt. Den rumsliga känslan i arbetsrummet förstärkt också av att taket skjuter ut över entrén och skapar ett litet uterum.

Tillbyggnad av sommarstuga

Hur kan en tilbyggnad egentligen se ut, frågade jag mig efter att ha fått reaktioner på detta förslaget. ”Det ser ju inte alls ut som ursprungshuset!” Det gör det ju visserligen, det ser ut som ursprungshusets entrétak men mitt svar på den frågan är faktiskt: en tillbyggnad kan se ut precis hur som helst. Det finns inga givna regler om att det måste ”matcha” huset anser jag. En tillbyggnad bör däremot göra ett rumsligt arbete och tillföra flera nya rum och platser med nya kvalitéer. Här nedan visar jag en bild på en tillbyggnad gjord av norska arkitekter på arkitektgruppen Cubus där tillbyggnaden är helt annorlunda i uttryck och volym än vad ursprungshuset är. Rummet som upstår mellan dessa volymet och spänningen mellan det nya och det gamla är väldigt tilltalande, tycker jag. Lite udda, lite skevt och väldigt uppfriskande. Vad tycker du?
villa_s_01 villa_s_03Anne & the Architects AB | Arkitekt i Skåne