Exterior vy fasad med kopparplåt TILLBYGGNAD av KOPPAR och CEDER

TILLBYGGNAD av KOPPAR och CEDER

”Vi behöver ett sovrum och ett badrum” säger familjen. ”Ja och så ett mysigt rum med kontakt med trädgården. Och en bättre hall. Trappan är i vägen, köket funkar inte riktigt, huset ligger på en hög sockel och har dålig kontakt med trädgården, det finns inget badrum på bottenvåningen och lill-flickan önskar sig ett eget litet krypin. Jo, så är det prickad mark runt huset på detaljplanen. Men det kanske går att lösa?” Ja, kanske med hjälp av en tillbyggnad av koppar o ceder.

Kombinera attefallstillbyggnad med bygglov – går det?

Huset är ett jättefint och gediget 20-talshus med stor, uppvuxen trädgård och ligger i ett väl sammanhållet villaområde byggt under 20- och 30-talet och även med en detaljplan från denna tiden. Men tiderna har förändrats och behoven ser inte likadana ut nu som då. Prickmarken sträcker sig från tomtgränsen i norr upp till husets fasad men här kan man använda attefallsregeln och bygga en tillbyggnad på 15 kvm. På husets trädgårdssida får man lov att bygga 4.6 meter ut från fasaden vilket gör att man har möjlighet att söka bygglov för denna delen av tillbyggnaden.

Men får man bygga dessa två del-projekt samtidigt eller måste man ha ett slutbesked för det ena för att sedan kunna påbörja det andra? Familjen får otydliga besked från kommunen: killen på Attefallsavdelningen säger en sak och handläggaren som ska godkänna bygglovet säger en helt annan sak. Och det är en viktigt fråga för två slutbesked betyder också två schaktningar, två gjutningar, många onödiga väggar som måste byggas och sen rivas och så vidare. Mycket dyrare och mycket krångligare.

Vi gör två uppsättningar ritningar: en anmälan till attefall och en bygglovsansökan. En nervös väntan på beskedet. Efter tio veckor kommer ett brev på kommunen men det innehåller inget besked utan bara en önskan från kommen att få tio veckor till att fundera. Så efter många månaders väntan kommer äntligen beskedet och det är positivt. Familjen får lov att bygga både attefallstillbyggnaden och den bygglovspliktiga tillbyggnaden samtidigt med ett gemensamt slutbesked. Förnuftet har segrat. Men vad ska dom då bygga? Ja, så här ungefär:

Planeringen – få in alla funktioner på liten yta

Attefallstillbyggnaden på 15 kvm blir en ny entre med ett badrum i fonden. Här har man access till den gamla entren och till ett nytt sovrum med utsikt över trädgården. Sovrummet får en liten smal skjutdörr ut till nya allrummet och garderober – en bristvara i många gamla hus. Köket ändras också. Idag är köket opraktisk med för lite arbetsyta och ingen riktigt fredad plats för vardagsmatbodet. Så det vi gör är att bredda öppningarna både mot matsalen och mot den nya tillbyggnaden. I öppningen mot matsalen monteras en ny arbetsbänk så man både får mer arbetsyta och en bättre rumslig kontakt mellan kök och matsal.

Planlösning tillbyggnad av koppar och ceder

Köket får också en stor öppning mot det nya allrummet som gör att man kan flytta ut det matbord man använder till vardags. Det kommer bort från disk och matlagning och får istället en utsikt över allrummet och trädgård. Allrummet är nedsänkt 3 trappsteg (tänk att kommunen tillät detta) vilket gör att man kan placera soffan nedanför matbordet. Det tror jag blir väldigt bra rumssamband. Praktiskt, funktionellt, mysigt och lite ovanligt. I allrummet placeras dels två stora perspektivfönster ut mot trädgården, ett litet vädringsfönster (förutom dörren) en kamin och tre takfönster.

Konstruktionssnitt attefallsanmälan till tillbyggnaden av koppar o ceder

Längdsektion genom tillbyggnad av koppar o ceder

Formen – få ihop alla delar till en proportionerlig volym

Tillbyggnadens utbredning är bestämd av juridiken eftersom det helt enkelt är förbjudet att bygga nån annanstans. Men hur ska man forma volymen? Den här typen av tillbyggnader tenderar att se ut som oproportionerliga klumpar som tynger ner ursprungshuset och gör att det ser oformligt och tråkigt ut. Förutom den bestämda utbredningen så måste man också undvika fönstren på vindsplan och helst kunna komma under takfoten med attefallaren, vilket gör ett pulpettak logiskt här.

Det gamla husets gavelfasad vätter mot trädgården och det känns också logiskt att förstärka den gamla gaveln form genom att göra flera små gavlar i tillbyggnaden. En viss assymmetri ger de små gavlarna liv och energi och det löser problemen vattenavrinningen, anslutningen mot den gamla fasaden och ger dessutom härliga rum inomhus. En form som på ett proportionerligt och balanserat sätt löser alla praktiska och konstruktionsmässiga problem i ett slag – det är snyggt i mina ögon.

Längdsektion genom tillbyggnad av koppar o ceder inlagd i fotocollage med det befintliga huset

TILLBYGGNAD av KOPPAR och CEDER

Materialen – en ny kompis som passar in och sticker ut

Det gamla huset har stuprör och andra plåtdetaljer i koppar så det var naturligt för mig, som älskar att rita hus i plåt, att föreslå att tillbyggnaden kläddes i koppar. Till slut tog vi bort kopparplåten på taket och ersatte med papp eftersom det ändå inte syns så mycket – och papp är väldigt mycket billigare. Dessutom ville familjen gärna ha cederpanel mot på fasaden mot trädgården.

Modellvy från sovrummet som visar det veckade taket och utsikten från somrummet

Modellvy av tillbyggnaden koppar- och cederfasad i närbild

Det veckade taket blir synligt interiört också och skapar ovanliga och härliga rum. Här är en vy mot det nya sovrummet med ett fast stort fönster och ett litet vädringsfönster. Dessutom en vy utifrån och in mot allrummet. Man skymtar räcket mellan matplats och soffa, takfönster och den platsbyggda bokhyllan.

Ritningar är bra men ingenting slår en 3d-modell:

TILLBYGGNAD av KOPPAR och CEDER

OM ARKITEKTEN:

Jag heter Anne Marie Hoel och driver arkitektbyrån Anne & the Architects. Här visar jag projekt som jag arbetar med just nu. Om du tycker det verkar intressant, har frågor om projekten eller funderar själv på att anlita arkitekt är du välkommen att kontakta mig.

Mejla till mig, följ mig på Instagram eller kontakta mig på Linkedin.

Det är ju vägen dit som är mödan värt. Häng med oss i vardagens utmaningar och skriv upp dig på nyhetsbrevet som kommer en gång i månaden.Anne & the Architects AB | Arkitekt i Skåne