UTERUM i STÅL OCH BETONG

  • Glashuset i stål betong på Bellevue med poster av furu, Platsgjuten betongvägg och fönsterbänkar av kalksten.
  • Glashuset i stål o betong på Bellevue med poster av furu, platsgjuten betongvägg och fönsterbänkar av kalksten.
  • Glashuset i stål betong på Bellevue med poster av furu, Platsgjuten betongvägg och fönsterbänkar av kalksten.
  • Glashuset i stål betong på Bellevue med poster av furu, Platsgjuten betongvägg och fönsterbänkar av kalksten.
  • Glashuset i stål betong på Bellevue med poster av furu, Platsgjuten betongvägg och fönsterbänkar av kalksten.
  • Glashuset i stål betong på Bellevue med poster av furu, Platsgjuten betongvägg och fönsterbänkar av kalksten.
  • De fina fönsterbänkarna i kalksten i närbild. Här ser man tydligt de fasade fönsterposterna som vinklas inåt.
  • Glashuset i stål o betong på Bellevue med poster av furu, platsgjuten betongvägg och fönsterbänkar av kalksten.

Projekt
Arkitektur
Beskrivning

Uterum på 15 kvm i Bellvue, Malmö

Upphöjd betonggrund och golv av glättad betong
Limträstomme målad med Ottossons Silvergrå
Yttre väggdel av platsgjuten betong
Inre väggdel murad o putsad leca
Fönsterbänk lågerhuggen grå kalksten
Kasetter med isolerglas
Karmprofil galvad plattstål
Hängränna galvad u-profil
Fönsterposter linsåpad furu
Dörr och fönster aluminium från Velfac

 

Arkitekt: Anne & the Architects AB

Konstruktion: Kontek AB

Bygg: Allard Hvengaard Konsult AB