PERGOLA och UTEPLATS i TORNA HÄLLESTAD

På ritbordet ligger just nu nästintill färdiga ritningar till en pergola i Torna Hällestad. Som vanligt ett samarbete: i detta fallet med en segelmakare, en smed, en byggare, en konstruktör – och så Anne & the Architects förstås. I projektet ingår att göra en öppning i husets gavelfasad och montera in en praktiskt och vacker glasdörr, lägga ett trädäck i obehandlad lärk, smida en pergola i järn och till sist montera ett segeltak på husets fasad.

Pergola och uteplats i Torna Hällestad

Trädäcken är 3,4 x 7 meter och pergolan har tak i två lager. Först ett tak som består av spända linor där vinrankor kan växa och bilda ett grönt tak. Över det ett segel som dras ut när vinrankorna inte räcker till för att skydda antingen för regn eller sol.

Smeden, Martin på Ferrum Smide kommer att smida denna fina pergolan i järn som galvaniseras, blästrar och målas i en mörkgrå kulör. Segeltaket kommer att tillverkas av Sydsegel och vill du ha en liknande pergola så går det bra att höra av dig till oss för kostnadsförslag. Pergolan kommer att byggas i vår men ritningar och 3d-vyer kan du njuta av här.

EDIT: Pergolan är under uppförande under sommaren 2015: svetsarn Martin från Ferrum Smide in action:

pergola1

svetsarn2