NU BYGGS FRITIDSHUSET vid HJÄLMSJÖN

Nu är det på gång

Nu byggs fritidshuset vid Hjälmsjön. Spaden är satt i jorden och tärningen är kastad. Nu går det inte att ångra sig! Bygget vid Hjälmsjön är påbörjat och framskridet en bra bit. Nästan lite synd att bygga in de katedralliknande trästrukturerna. Se en kort sammanfattning och överblick över projektet i denna minutlånga video:

Projektets förutsättningar

En familj har ägt ett fritidshus precis vid vattenbrynet mot Hjälmsjön utanför Örkelljunga i nordvästra Skåne. Men allt eftersom barn har växt upp och skaffat sig egna familjer så har man fått behov av flera rum men också rum med olika funktioner och framför allt möjligheten att kunna stänga om sig om barnen leker och moster behöver jobba medan kusinerna sover. Dessutom är det befintliga huset byggt med nocken ”på fel håll”, lite som ett tak på ett traditionellt österrikiskt hus. Den enda platsen det är möjligt att bygga till på är längs husets kortsida och där finns ju då ingen gavel utan en takfot, vilket gör det krångligare att ansluta en ny volym här.

Det nordskånska skogs- och sjölandskapet

Dessutom är arean man kan bygga på inte så stor och en mindre bergsrygg löper diagonalt över denna ytan. Eftersom man vill vara på platsen just för att naturen är så vacker så vill man ju inte gärna bara spränga bort den, naturen. Detta är på norra sidan av den skånska horsten med Hallandsåsen, Söderåsen, Nävlingeåsen, Linderödsåsen, Romeleåsen och till sist faktiskt Bornholm. Söder om horsten breder det klassiska Skånska slättlandskapet ut sig men i norr växer det fina, täta blandskogar med massor av små och lite större sjöar och en hel del berg går i dagen. Bukten där huset ligger går också en liten böj så utsikten är inte helt rakt fram utan siktlinjen går i en vinkel på ca 20 grader.

Detaljplanen är en designförutsättning

Sen är det dessutom detaljplanerat område och den högsta tillåtna byggnadshöjden är 3.5 meter och vindarna får inte inredas. Att kunna bygga lite högre och få ett rum uppe på vinden med utsikt över sjön stod nästan högst upp på önskelistan eftersom det bara är sovrum högst upp i det gamla huset. En annan viktig förutsättning är att det sluttar brant ner mot sjön så det kändes viktigt att försöka få in en nivåskillnad inne huset. Men det var trångt och inte klurigt att få dessa krav och behov att dels underordna sig det gamla huset som ju var lite speciellt i sin utformning och dels få till en vacker och sammanhållen form.

Situationsplan och planlösning tillbyggnadens bottenplan:

Sektionsritningar:

Bilder från bygget

Nu, vilket är på hösten 2020, byggs fritidshuset vid Hjälmsjön. Det är alltid med lika delar förväntan, entusiasm, glädje och nervositet som man ser ett projekt växa fram på bygget:Anne & the Architects AB | Arkitekt i Skåne