MÖNSTERGLÄDJE på ROSENGÅRD i MALMÖ

Ett projekt i samarbete med Windoor som tillverkar bl.a. inglasade balkongfronter. Windoor använder glasfronter till sina balkonger och har tagit kontakt med A&A för att utveckla balkongerna estetiska möjligheter. Till ett beställningsjobb för MKB på Rosengård är man intresserad av hur vi kan jobba med balkongerna där en mönsterbild får skapa relief till fasaden.

Mönster har alltid betytt mycket för människan och de flesta gamla föremål och artefakter som finns är ornamenterade på något sätt. För skönhet, för makt, för magi; skälen är många och djupt mänskliga: ornament och mönster talar till oss. Men för si så där ett sekel sedan så hände något. 1908 kom Adolf Loos´ Ornament och Brott (läs en intressant artikel om honom här) en skrift som förebådade modernismen och så småningom funktionalism, brutalism, strukturalism och så vidare, och så vidare. Idag har vi svårt att tänka oss ornament på ett hus. Allt ska ha en praktiskt funktion. Varför skulle man lägga pengar på något som inte behövs, när det ändå är så dyrt att bygga? Ja, säg det, men medge att ananasslottet här nedan ändå har nånting oemotståndligt too much över sig. Och husen i miljonprogramområdena ter sig onekligen fattiga i sin detaljfattigdom: det finns ingenting för ögat att glädjas åt, inga texturer som ger relief åt bilden.

Mönsterglädje på Rosengård i Malmö

Men trots att husen har blivit renare och renare och idag är nästan helt berövade alla detaljer som vid förra sekelskiftet var självklara och viktiga så har handarbete och mönster i textil, plattor och mattor fått ett uppsving. Och intressant nog: ju mer traditionellt desto mer globalt är mönstren åtminstone för mitt öga. Kan du se på mönstren i collagen här nere vilka som är från Skåne och vilka som är från Mellanöstern? Och mönstren är faktiskt på väg tillvaka i byggnader också, även om vi nuförtiden använder dom på ett helt annat sätt och mycket i en modernistiskt anda: till exempel så består fasad till Institut de monde arabe i Paris av fotoceller som sluter sig vid stark sol och öppnar sig vid dåligt väder. Hopmonterade ger dessa kassetter en fantastisk fasad med ett uttryck inspirerat av arabiska mönster. En genial tolkning av uppgiften av den franske arkitekten Jean Nouvel:

Mönsterglädje på Rosengård i Malmö

För oss gällde det att skapa ett mönster som gjorde sig på nära håll när man sitter på sin balkong. Så här ser en 2 meter bred balkongfront ut:

Mönsterglädje på Rosengård i Malmö

 

Men fronterna ska också kunna fogas samman och fortfarande bilda ett vackert mönster som både har karaktär men inte blir störigt och stökigt.

Mönsterglädje på Rosengård i Malmö

 

Och det kan bli många balkongfronter på en fasad på ett hus i ett miljonprogramområde:

Mönsterglädje på Rosengård i Malmö