MEDELHAVsKÄNSLA vid ÖRESUNDs STRAND

I ännu ett samarbete med trädgårdsdesigner Kisse Lindén  Kisse har designat trädgård, uppfart och markbeläggning för bostadsrättsföreningen i Helsingborg och Anne har ritat pergola och grindar. Grunden för trädgården kommer att bli en stomme av vintergröna, formstarka växter tillsammans med skira, översvallande buskar i grått, silver, rosa och lavendelblått. Marken beläggs med marktegel från Tegelmäster i olika mönster. Den varmförzinkad ytan behålls på all smide som går ton i ton med de silvriga växterna.

Planritning på den varmförzinkade smidespergolan med utekök, grill, barbord och långt matbord för hela föreningen att samlas kring. I murens hörn en vindskyddad kryddodling och växtnät för klätterväxter mellan ett par av pergolans moduler.

Planering av trädgården med sittplatser för olika tillfällen och tider på dagen, pergola och fontän.