IDÉSKISS till HÄSSLEHOLMS 100-ÅRSJUBILEUM

Idéskiss till Hässleholms 100-årsjubileum: min kollega Karin Hvid Rydell på MEM arkitekter fick i uppdrag att göra en skiss över hur Hässleholms Kommun skulle kunna planera och inreda sitt centrala stråk inför stadens 100årsjubileum. Karin i sin tur anlitade mig som sin sparringpartner och vi skissade fram en idé där man”möblerar” gatan: ett trädäck löper från Centralstationen upp till torget och täcks av en slags gles pergolastruktur. Här kan man sedan möblera efter behov: ett fik, en plats för föreläsningar och seminarium, olika stationer där lokala entreprenörer kan visa upp sig och sina idéer. Hela idén bygger på ett recykling- och återvinningstänkande som får sitt fysiska uttryck i soltak av petplaskor eller upplevelserum skapat av barn och ungdomar i skräp och skrot (till exempel). För att ytterligare gestalta detta tänkte vi oss en slags paviljonger i lätta trästrukturer med ett molnliknande tak. Det av molnen som ligger över caféet var tänkt att blåsas upp av varmluft skapat av en eld från en kamin där alla som kommer förbi skulle kunna uppmuntras att slänga in ett vedträ. Veden är en råvara från de Göingska skogarna och vår tanke var att illustrera hur en råvara bildar idéer och visioner som håller drömmar vid liv! Är du med 🙂

Översiktsplan till Jubileumsområdet, som det var tänkt men som det nu inte kommer att bli:

Idéskiss till Hässleholms 100 årsjubileum

Sektion tagen genom Hässelholms huvudgata med vy ner mot Hässleholms station

Idéskiss till Hässleholms 100 årsjubileum

Sektion tagen genom fiket

Idéskiss till Hässleholms 100 årsjubileum

Vy mot fik och lekplats

Idéskiss till Hässleholms 100 årsjubileum

Idéskiss över de små flyttbara paviljongerna:

Idéskiss till Hässleholms 100 årsjubileum

Fler idéskisser över paviljongerna och lite inspirationsbilder från andra, liknande projekt från andra städer:

Idéskiss till Hässleholms 100 årsjubileum

Idéskiss till Hässleholms 100-årsjubileumAnne & the Architects AB | Arkitekt i Skåne