FRISTÅENDE ANNEX för GENERATIONSBOENDE

En familj på skånska slätten har börjat bli trångbodd i takt med att barnen blir större och kräver lite mer utrymme och har behov av ett fristående annex för generationsboende. Musik, spel och hobbies tar plats, samt lite nyttig ungdomsintegritet. Så familjen planerar att bygga till ett annex på tomten som också kan användas för övernattning av gästande familjer, hyras ut till tillfälliga hyresgäster och i framtiden kanske också ett boende för åldrande föräldrar. Ett fristående annex ger många möjligheter för familjen att få intergritet både inom familjen, mellan familj och gäster samt för investeringen att betala sig genom hyresgäster. Den tänkta tillbyggnaden är ca 55 m2 stor och placeras i hörnan av tomten, en hörna som idag inte riktigt används till någonting:

Fristående annex för generationsboende

Här är planlösningen i en större skala. Som avskärmning mellan uteplatserna och bil- och cykelparkering bygger man en låg mur med ett smalt växthus på. Växterna i växthuset pysslas om genom att man öppnar skjutdörrar av glas. Mellan växthus och tillbyggnad placeras ett orangeri. Tack vara att det är helt inbyggt och inglasat kommer det att lätt kunna värmas upp och användas vid speciella tillfällen när som helst under året.

Fristående annex för generationsboende

Enligt detaljplanen för området får man inte bygga högre än 2,5 meter. För att få lite rymd i rummen föreslås att man gräver sig ner lite i den skånska leran. Hallen ligger strax över golvnivå medan man tar tre steg ner för att komma ner till allrummets nivå ca 500 mm under mark. Sektion genom tillbyggnader och växthuset:

Fristående annex för generationsboende

Tillbyggnaden är ju i första hand tänkt till unga människor, på väg att formas och växa upp till unga vuxna fulla av livsenergi och lust på livet. Så tillbyggnaden fick en liten popart influens touch och känns knappast som en fyrkantig låda, även om det egentligen är det den är:

Fristående annex för generationsboendeAnne & the Architects AB | Arkitekt i Skåne