PÅ BYGGET

Ett från början väldigt vackert bostadshus byggd i början av 20-talet har renoverats och tilläggsisolerats under en tid när renoveringar kunde vara brutala. Ljus puts ersattes med mörkt tegel och rött tegeltak fick stryka på foten för mörkgrått betongtak. Takfoten drogs ut och ner och har gjort taket tungt och mörkt....

Kunden ville väldigt gärna ha en L-formad trappa till sin villa och vi fick knöla in den med skohorn för att få in tillräckligt antal trappsteg eftersom löplängden för trappan blev mycket kortare. Lösningen blev att göra trappstegen z-formade så det undre steget skjuter in en aning under det övre....