BYGGLOV till KRIKA BYGDESKOLA

Inför en renovering av vår lokala bygdeskola i Krika behövdes göras uppmätning och bygglovshandlingar. Kallvinden på den ena byggnadskroppen skall inredas och bli en ny skolsal till barnen i årskurs 6 och till detta behövdes planer, fasader, situationsplan och sektionsritning. Arbetet gjordes i samarbete med den trevliga rektorn Ann-Charlotte på Krika Bygdeskola och THP Bygg & Byggnadsvård i Ljungbyhed.

Tags:
,