BYGGA NYTT – BYGGA TILL – BYGGA OM

 

När du står i färd med att bygga nytt eller bygga till är det otroligt många beslut som du måste fatta och många olika processer som du måste tugga dig igenom. Och dessutom är det troligen ditt livs största investering; investeringen i arkitektur. Det bästa är att ha en professionell och seriös arkitekt att hålla i handen genom processen. Byggprojekt är större åtaganden än inredning och ställer större krav på samarbetet mellan kund och arkitekt. Vi erbjuder våra kunder en inledande konsultation på 2 timmar som kostar 2.400 kr. + moms = 3.000 kr. Under dessa två timmar går vi igenom alla tankar som kunden har och bjuder på idéer och förslag som kommer upp under samtalet.

ATT GÅ VIDARE MED ARKITEKTEN

 

Känns mötet bra, känner du som kund att du gillar arkitekten och du godkänner offerten som vi skriver efter det inledande mötet så kan vi gå vidare i processen. Projekt brukar struktureras ungefär så här:

  • Skiss
  • Idéritning
  • Bygglovshandling
  • Förfrågningsunderlag för kostnadsförslag
  • Byggtekniska ritningar o kontruktionsritningar
  • Utförande o tillverkning

Efter inledande samtal kring vad kunden vill ha hjälp med så är vårt första steg vanligtvis att göra en idéskiss. Den är mycket mer detaljerad än vad man kan tro och absolut inget som man klottrar ner på servetten. Den föregås ofta av noggranna uppmätning (vid tillbyggnad) och idéskissen presenteras i planer, sektioner och fasader med millimetermåttsatta ritningar. Dock kallas den skiss eftersom den ändras många gånger fram och tillbaka från första utkastet. OBSERVERA att det kan vara väldigt svårt att utreda huruvida man får problem med bygglov eller ej INNAN man har gjort en skiss. Vi måste ju börja i någon ände och göra en utredning.

Här nedan kan du se ett exempel på en måttsatt idéritning. Du får en väldigt tydlig uppfattning om storlek och utseende på tillbyggnaden men många tekniska frågor är inte lösta utan idéskissens början brukar handla mycket om hur man ska hantera och disponera rummen. Därefter löser man steg för steg de olika tekniska och materialmässiga utmaningarna. När man har en god idé om byggnadens mått och material kan man göra handlingar till ett bygglov. Ännu är det många detaljer kvar att lösa och många beslut att fatta. Kommunerna tar (vanligtvis) ställning till en byggnads volym, användningsområde och vilka material och färger man har valt. Därför behöver man inte ta fram konstruktionsritningar eller energikalkyler i detta skedet utan det krävs först till byggstart – en lite förvirrande grej för många eftersom man tänker att ett positivt bygglovsbesked är detsamma som att man får börja bygga.

Här visar jag en del av en bygglovshandling. I just detta projekt krävdes 9 ritningar och 2 bilagor för att få in allt som kommunen önskade. Här ses en fasadritning i skala 1:100 på en liten ekonomibyggnad som ska byggas om till liten tillfällig bostad.

Och ännu är det inte över. Vi vill gärna vara med och rita bygghandlingarna också vilket gör enorm skillnad på husets slutresultat. Här visas en byggteknisk handling på en takfotoch hur denna möter balkongen uppe på taket. En detalj som kostar lite extra när man väl gör den men som sen är till glädje, och dessutom väldigt praktiskt, för resten av livet för beställaren.