En byggprocess är lång och snårig och det är många, många beslut som ska fattas och många olika processer man ska igenom. I vilken ände ska man börja? Här nedan följer ett försök att bringa viss reda i de olika stegen där du kan ha nytta av att anlita en arkitekt.

1. Ett inledande möte

Vi erbjuder våra kunder en inledande konsultation på 2 timmar som kostar 3.400 kr. + moms = 4.250 kr. Under dessa två timmar går vi igenom alla tankar som kunden har och bjuder på idéer och förslag som kommer upp under samtalet. Det finns många arkitekter och du vill hitta en arkitekt som både kan lösa dina önskemål på ett smidigt och byggbart sätt men som också förstår dina “mjuka” önskemål av ljus, rymd, material och känsla. Efter mötet skriver vi en sammanfattning av uppdraget och en offert på vad vi uppskattar tidåtgången vara. Det är alltid mycket svårt att göra exakta beräkningar eftersom varje projekt är unikt men det går att göra rimliga uppskattningar.

2. IDÈFÖRSLAGET

Om ni accepterar offerten och vi börjar arbeta tillsammans så börjar vi med att ta fram ett idéförslag. I början kan detta vara lite löst i kanterna för det finns ofta flera sätt att lösa ett problem på. Vi gör planritningar och sektioner, skissar i 3d-modell och tittar på inspirationsbilder, tar fram materialprover och träffas och diskuterar olika aspekter av projektet. En viktig aspekt av detta är att väga alla drömmar mot kostnaderna. Här kan det vara bra att tänka på vad värde faktiskt är. Vi pratar dels gärna om framtida värde, dvs vad din fastighet kommer att värderas till när byggprocessen är klar. Här har många av våra kunder upplevt en mycket större värdeökning än förväntat. I detta ska du också väga in livskvalité men också rimlighet. Enklare lösningar behöver inte nödvändigtvisvara sämre men ibland kan mera påkostade val vara en otroligt bra investering.

3. Bygglovshandlingar

När vi har tagit fram ett förslag som ni gärna vill ha så är det dags att ansöka om bygglov för detta. Då måste man ta fram ritningar som följer kommunens anvisningar för ansökningar och detta hittar man på respektive kommunen hemsida.

4. Förfrågningsunderlag för byggkostnaden

I en del projekt kan det vara viktigt att göra ett speciellt dokument för byggare att kunna räkna på. Om man bygger lite större och vill kunna jämföra offerter så har man stor nytta av ett förfrågningsunderlag. Då gör man noggranna ritningar och beskriver allt som ska köpas in till bygget. Först när detta är helt beskrivet kan man på ett realistiskt sätt jämföra byggpriser från olika bolag och då vet man exakt man man kan förvänta sig av byggbolaget.

5. Byggtekniska ritningar o konstruktionsritningar

Efter en kommun har gett bygglov så måste man också få byggstartslov innan man kan börja bygga. Då ska man vanligtvis komplettera med konstruktionsritningar, energibalansberäkning och så vidare (beroende på projektet). De flesta konstruktioner vi ritar är så komplexa att en extern konstruktör behövs och vi jobbar helst med Kontek AB i Malmö och Hans Nilsson AB i Ängelholm. Däremot kan byggaren vilja ha mer detaljerade ritningar att bygga efter än vad en bygglovshandling är. Dessa kallas bygghandling och är en ritning som ofta är i större skala där man kan se detaljerat hur en lösning ska utföras. Den innehåller också beskrivningar på vilka material man vill ha och vilka produkter som ska användas.

6. Utförande o tillverkning

Under byggprocessens gång är det mycket bra att ha fortsatt kontakt med arkitekten. Det behöver inte betyda att vi träffas eller ens talas vid på ofta men under själva bygget uppstår det ofta nya frågor. Allt från att man ångrar ett färgval till att man bestämmer sig för att platsbygga en trappa. Då finns arkitekten där och kan göra tillverkningsritningar, komma med nya förslag att lösa problem på eller diskutera fram smidiga lösningar tillsammans med byggaren. När projektet är färdigt vill vi gärna ha lov till att komma och ta lite bilder.